Kategorie

Informacja

Promocje

Regulamin sklepu www.shopbhp.pl

Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem: www.shopbhp.pl jest firma
PHU Rol-Poż Safety Ryszard Olejko,
(zwana w dalszej części Sklepem) zarejestrowana pod adresem:
ul. Perseusza 82/2, 67-200 Głogów, NIP 693 152 63 74,

Proces składania i realizacji zamówień

Elementem koniecznym podczas składania zamówienia poprzez nasz Sklep internetowy jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, z określeniem liczby zamawianych produktów, adresem wysyłki sposobem płatności za zamówienie.

Zamawiający po złożeniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail podany  podczas wypełniania formularza lub umieszczony w koncie klienta, jeśli użytkownik zarejestrował się w Sklepie jako klient.

W sytuacji, gdy z przyczyn technicznych sklep otrzyma zwrot e-maila lub gdy e-mail potwierdzający nie dotrze do zamawiającego, a Sklep otrzyma informację o tym z systemu dostarczania e-maili lub komunikat serwera o niemożności dostarczenia – Sklep spróbuje skontaktować się z zamawiającym telefonicznie, o ile numer telefonu kontaktowego został podany przez użytkownika podczas procesu rejestracji lub w zamówieniu.

Potwierdzenie wysłane przez Sklep, odebrane przez zamawiającego określa przyjęcie (lub też nie) zamówienia do realizacji.

Realizacja zamówienia jest uzależniona od stanów magazynowych, terminów realizacji deklarowanych przez producenta towarów oraz od prawidłowości złożonego zamówienia przez zamawiającego.

Zamawiający może składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie 24 godziny na dobę. Potwierdzenia realizacji zamówienia są wysyłane w godzinach pracy administratorów  Sklepu i sklepu stacjonarnego, czyli 8:00 – 16:00.

Czas otrzymania towaru przez zamawiającego to połączenie terminu realizacji zamówienia i czasu transportu z magazynu Sklepu do klienta.

Ceny i produkty

Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie są cenami brutto w PLN (wraz z podatkiem VAT).

Ceny nie zawierają kosztów transportu i dostawy. Jest on prezentowany podczas procesu składania zamówienia jako oddzielna pozycja, w przypadku braku możliwości wyboru kosztów transportu klient zostanie poinformowany w oddzielnej wiadomości o takowych kosztach i dopiero po akceptacji tych kosztów przystąpi do realizacji zamówienia

Każdy produkt zamieszczony w Sklepie jest przypisany do konkretnej kategorii i posiada swój opis wraz z danymi technicznymi.

Dane techniczne i specyfikacje są podawane za danymi producentów. Mogą one ulec zmianie w zależności od zmian wprowadzonych przez producentów. Jeśli zamawiający nie jest pewny danych w opisie lub zauważy błąd techniczny lub dotyczący specyfikacji produktu, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem aby wyjaśnić nieścisłości jeszcze przed dokonaniem zamówienia.

Obrazy produktów zamieszczone w sklepie mają jedynie charakter poglądowy. Kolory, geometria oraz widoczność szczegółów mogą delikatnie odbiegać od rzeczywistości z powodu zbyt dużej kompresji obrazów, ustawień ekranu po stronie zamawiającego lub słabej jakości obrazu.

Zamawiający może przesłać prośbę do Sklepu o dostarczenie obrazów w lepszej jakości końcowej lub w celu uzyskania dodatkowych (szczegółowych) informacji technicznych o produkcie.

Dokładamy starań, aby wszystkie dane i pliki graficzne w Sklepie były jak najbardziej szczegółowe i nie prowadziły do powstawania wątpliwości przed dokonaniem zakupu.

Dane zamawiającego i rejestracja

Elementem koniecznym podczas składania zamówienia poprzez nasz Sklep internetowy jest dokonanie rejestracji wraz z podaniem swoich danych osobowych.

W interesie użytkownika (zamawiającego) leży zamieszczenie prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością danych. Dzięki temu dokument sprzedaży zostanie prawidłowo wystawiony,  a zamówiony towar trafi pod właściwy adres.

Zamawiający podczas rejestracji tworzy własne konto klienta, które w każdej chwili może edytować, zmieniając, usuwając lub poprawiając na dane zgodne ze stanem faktycznym.

Użytkownik (klient) zakładając konto w Sklepie podaje dane osobowe dobrowolnie i wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez Sklep wyłącznie w zakresie i celu potrzebnym do realizacji zamówienia.

Klient kupując towar otrzymuje dokument potwierdzający zakup towaru - fakturę VAT

Zamawiający może anulować/wycofać zamówienie do momentu, kiedy towar nie został wysłany do zamawiającego oraz nie został wystawiony dokument sprzedaży. 

Gwarancja, reklamacja, zwroty

Wszystkie towary w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

Warunkiem bezwzględnym wszczęcia procedury reklamacji jest posiadanie przez klienta oryginału dowodu zakupu, otrzymanego wraz z przesłanym/odebranym towarem.

W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wysyłki reklamowanego towaru i dalszego postępowania.

Reklamację można złożyć poprzez wysłanie wiadomości na adres : info@shopbhp.pl , z wypełnionym FORMULARZEM REKLAMACJI.

Przy uzasadnionych reklamacjach, towar uszkodzony jest naprawiany lub wymieniony na inny  pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (w sytuacji np. zakończenia sprzedaży tego produktu lub wyczerpania zapasów) Sklep zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny o zgodnych parametrach i specyfikacji.                                  

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)kupujący ma prawo rezygnacji z zakupu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na swój koszt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Rezygnacja jest możliwa, gdy towar znajduje się w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu i nie nosi śladów użytkowania lub uszkodzenia.

Sklep po otrzymaniu zwrotu wraz z wystawioną klientowi fakturą lub paragonem, kartą gwarancyjną (jeśli została załączona) gwarantuje zwrot równowartości zakupionego towaru.

Pieniądze za zakup zostaną przelane na konto klienta lub przekazane w ustalonej między stronami formie w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Sklep towaru zwracanego.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 • jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej; świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 •  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Odbiór, dostawa, transport

Dostawa towaru realizowana jest na terenie Polski.

Klient może wybrać spośród trzech form przekazania towaru powiązanych ze sposobem płatności:

 • przesyłka realizowana kurierem przy przedpłacie za zamówienie na konto Sklepu
 • przesyłka realizowana kurierem przy płatności za pobraniem przekazanej kurierowi podczas odbioru towaru
 • przesyłka realizowane poprzez PACZKOMATY 24/7 przy przedpłacie za zamówienie na konto Sklepu
 • odbiór osobisty w Sklepie stacjonarnym bez ponoszenia kosztów transportu.

Podczas procesu zamówienia, po wybraniu formy transportu i formy płatności, zamawiający zostanie dodatkowo poinformowany o sposobie płatności i realizacji zamówienia w potwierdzeniu zamówienia wysłanego przez Sklep.
Koszt wysyłki w przypadku formy "za pobraniem" jest wyższy od kosztu wysyłki przy przedpłacie na konto Sklepu.

Podczas składania zamówienia w Sklepie i wybraniu formy transportu, klient widzi w zamówieniu koszt transportu jaki będzie zobowiązany ponieść wraz z kosztami zakupu samego towaru w przypadku, jeżeli sprzedający nie był wstanie określić kosztów transportu klient jest informowany oddzielną wiadomości o kosztach i dopiero po akceptacji sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia

Klient jest zobowiązany do obejrzenia przesyłki przed jej odebraniem. Jeśli zauważy uszkodzenia powstałe podczas transportu jest zobowiązany do sporządzenia razem z kurierem protokołu szkody.

Sposób odbioru uszkodzonego towaru oraz dostawa zamiennie nowego towaru są ustalane indywidualnie w każdym wypadku powstałej szkody pomiędzy klientem i Sklepem.